Atminties takas

Skulptūrų sąrašas:

1. G. Dudaitis „Numesk, Tėvyne, rūbą seną“ – stogastulpis, 4,8 m.
2. V. Cikana „Visiems – užaugusiems šėtono paunksnėje“ – koplytstulpis, 4 m.
3. P. Kaziūnas „Lietuva, už visas tavo kančias“ – koplytstulpis, 4,6 m.
4. R. Puškorius „Lietuva, Tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme“ – koplytstulpis, 3,8 m.
5. M. Misevičius „Žmonės, neleiskim mūsų Žemėje gimti drakonams“ – koplytstulpis, 3,8 m.
6. V. Rakuckas „Motinų skausmui ir kūdikių klyksmui sustingusiems Sibiro speige“ –
stogastulpis, 4 m.
7. A. Seibutis – koplytstulpis, 3,8 m.
8. R. Venckus „Už ką?“ – skulptūra, 3,5 m.
9. J. Tvardauskas „Kiekvienam doram žmogui, padėjusiam galvą už Lietuvą“ – koplytėlė ant
žemės, 2 m.
10. R. Zinkevičius „Įmynęs pėdą čia/ Jaučiuosi ne svetys – Bet šeimininkas,/ Amžius čia
gyvenęs – Ir joks ateivis/ Jau  neiškrapštys/ Kulka nei durtuvu/ Mus iš tos žemės“ (B. Marčionis) – stogastulpis, 4,6 m.
11. V. Žilinskas „Pažvelk į Nemuną/ Į savo sielos giedrą/ Į žydrą sielą/ Į savo gyvybės versmę“ – stogastulpis, 4 m.
12. A. ir V. Kuzinai – Metalo saulutės.

Trėmimų ir okupacijos netekčių laikus Alksniakiemio (Druskų) miške primena Atminties takas.

1,5 km atkarpoje prie Nemuno išdėstyta 11 tautodailininkų sukurtų ąžuolo skulptūrų, pritapusių natūralioje aplinkoje.

Atminties takas – mėgstama ramių pasivaikščiojimų vieta.

Tautodailininkai, medžio drožėjai pirmąją stovyklą Birštono apylinkėse Alksniakiemio miške surengė 1988 m. 1,5 km atkarpoje prie Nemuno išdėstytas 11 tautodailininkų sukurtų ąžuolo skulptūrų ansamblis, „Atminties takas“, menantis trėmimų ir okupacijos netekčių laikus.
Kuriant šį taką 1988 m. visi tautiniai ženklai buvo labai brangūs ir įdomūs, juos viešai eksponuoti dar reikėjo drąsos. Savo vertės skulptūros neprarado ir šiandieną, nes per skulptūras parodytos visos Lietuvos kančios, kurių negalima užmiršti.

Ankstesnis straipsnisSENOJI MIESTO KOPLYČIA
Kitas straipsnisBabronių piliakalnis

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here